Πίσω

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΒΕΣΤΗ

€92,00
  • Αποτελεσματική απομάκρυνση των εναποθέσεων ασβέστη και αλατιού
  • Οι επίμονες επικαλύψεις ασβέστη από κοχύλια ή κοχύλια σαλιγκαριών διασπώνται
  • Αφαιρεί επίμονες ραβδώσεις στο ύψος των εξάλων ή στο κατάστρωμα.