ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

CARAT (81% Vol.) Κερί Carnauba, με PTFE

€490,00
<πίνακας>
  • Περισσότερο κερί δεν είναι πλέον δυνατό
  • Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε καρναούμπα και η μέγιστη περιεκτικότητα σε PTFE επιτυγχάνουν ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει τίποτα το επιθυμητό όσον αφορά τη λάμψη και την ανθεκτικότητα
  • Η τελευταία μας δημιουργία και το καμάρι του εργοστασίου μας