ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

MARINE GELCOAT INFUSION WAX για GRP, πολυεστέρα και gelcoat

€149,00 (€74,50 / 100ml)
<πίνακας>
  • Δημιουργεί ένα διαρκές, υδατοαπωθητικό αποτέλεσμα λωτού στην επιφάνεια του gelcoat
  • Έχει διαρκή επίδραση κατά της νέας ρύπανσης και των όμβριων υδάτων λόγω του εμπλουτισμού με PTFE.
  • Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφάνειας με Gelcoat Revitalizer ή Gelcoat Cleaner Fluid για καλύτερα αποτελέσματα