ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Nano Express βαθιά φροντίδα για το χρώμα και το πλαστικό

€18,00
  • Ανανεώνει το βάθος χρώματος των χρωμάτων και κορεστεί και προστατεύει τα πλαστικά με εύκολη εφαρμογή
  • Ισχύει σε όλα τα υλικά
  • Πολύ καλά αποτελέσματα σε σκληρούς και εύκαμπτους ακρυλικούς υαλοπίνακες